NLP Practitioner Uddannelse

– Meget mere end du kan forestille dig

NLP Practitioner uddannelsen er for alle der ønsker at forbedre sit eget og andres liv. Man undervises i kommunikation, terapi, præsentation og meget mere.

NLP bygger grundlæggende på at modelere dygtige mennesker. Man lærer at afdække vaner og strategier og kopiere dem til andre. Man kan på den måde hjælpe folk med at forme sin egen og andres personlighed i en mere hensigtsmæssig retning.

Hvis du deltager i vores NLP kurser kan vi garantere dig at du får fuldt udbytte. Vi underviser individuelt ud fra elevernes egne ønsker og behov så vidt muligt. Vi har flere forskellige NLP kurser at vælge mellem, som strækker sig fra en dag til flere år. Du kan læse mere om dem herunder og måske får du lyst til at vide mere. Så er du velkommen at skrive eller ringe til os.

Hvad er NLP Terapi?

NLP Terapi er en lang række effektive og blide teknikker til at arbejde med menneskers sind og helbred. NLP Terapi kan lave utrolige forandringer meget hurtigt og enkelt.
Du lærer at tage ansvar for dit liv på en ny måde. Eller sagt på en anden måde; vi giver dig nye vinger, men du skal selv lære at flyve med dem.

NLP Terapi hjælper dig med at designe dit drømmeliv og får det til at blive virkeligt for dig. NLP Terapi hjælper dig med at sætte sunde grænser og komme bag ved og forstå din egen adfærd og dine vaner. Der bruges fx livslinie-terapi, historier, hypnose, trance og eventyr som en del af terapien. Og ofte sker forandringen hurtigt og meget blidt.

Ja sommetider er det faktisk ligefrem sjovt at være i NLP Terapi. Det behøver altså ikke gøre ondt at forandre sig eller ændre sine vaner. En hensigtsmæssig grundig spørgeteknik og ændring af de rette overbevisninger og dermed selvindsigt kan løse selv alvorlige ting som fx dyb sorg og depression. Tillæring af nye evner og naturtalenter er muligt hele livet. Det er aldrig for sent at ændre noget. Så har du et sted hvor skoen trykker, så prøv NLP Terapi og lad os overraske dig.

Hvis du deltager i vores NLP kurser kan vi garantere dig at du får fuldt udbytte. Vi underviser individuelt ud fra elevernes egne ønsker og behov så vidt muligt. Vi har flere forskellige NLP kurser at vælge mellem, som strækker sig fra en dag til flere år. Du kan læse mere om dem herunder og måske får du lyst til at vide mere. Så er du velkommen at skrive eller ringe til os.

Modul 1. NLP – Læs hurtigt kursus
Bagefter med læsestof?. Indhent det forsømte. På dette kursus er målet at du bliver i stand til at opnå hurtig opfattelse af tekster, at du forøger din læsehastighed mærkbart, og at du bliver bedre til at huske det læste. Samt at du får nogle værktøjer med hjem, til yderligere at kunne udvikle læseeffektiviteten.

Modul 2. NLP – At kommunikere med sig selv og andre & om sanser og kommunikation
Hvordan du kan skelne mellem egne og andres behov, og betydningen af at være sanselig vågen. Hvordan vi kan bruge kropssproget og tonefald til at skabe tillid og kontakt. Sansebaserede observationer eller projektioner. Øjenbevægelser og repræsentationssystemer. Øvelser og træning i at genkende det primære og det sekundære repræsentationssystem.

Modul 3. NLP – Om at blive god til at sætte sunde grænser og skabe de rette rammer for positive forandringsprocesser
Hvad er opfattelsespositioner? Om at kunne sætte sig i andres sted og være sig selv samtidig med at man kan se tingene udefra. Hvordan vi kan justere opfattelsespositionerne.

Modul 4. NLP – Om at bruge hjernen til en forandring
Om sindets ubevidste koder. Hvad er det for filtre vi oplever andre mennesker igennem?. Om at få sindet til at gå nye veje.

Modul 5. NLP – En nøgle til forandring
Om målsætning og hvordan man finder de ligevægtsskabende ressourcer. Den ubevidste ankring og bevidst brug af ankring.

Modul 6. NLP – Om at komme bag ved det vi siger eller ikke siger
Om at tankelæse og sætte lighedstegn. Om at forkynde normer og tingsliggøre livet og bearbejde handlingslammelse.

Modul 7. NLP – Om livslinier og terapi, og hvad det kan bruges til
Hvordan livslinier og mål kan afklares, så hæmmende følelser, som stammer fra fortiden kan bearbejdes blidt og virkningsfuldt. Hvordan ressourcer fra fortiden kan bruges i fremtiden. Om at forandre sin fortid. Hvordan man kommer bag ved traumer og skaber ballance mellem fortid og fremtid. Hvordan man bearbejder følelsesmæssigt hæmmende reaktioner.

Modul 8. NLP – Historier og eventyr som forvandler
Hvordan man kan bruge lette trancetilstande i undervisning, ledelse og terapi kombineret med anekdoter, eventyr og historier og dermed overvinde en ellers traumatisk oplevelse.

Modul 9. NLP – Den specifikke spørgeteknik
Hvordan man kommer ind bag den dybereliggende personlighed. Hvordan du bliver endnu bedre til at kommunikere.

Modul 10. NLP – Ansættelsessamtalen som et arbejdsredskab
Om du skal undervise, rådgive, lave psykoterapi eller ansætte, giver det her dig en dybere forståelse af de personlighedstræk det enkelte menneske besider.

Modul 11. NLP – At bruge naturlige evner til at blive rask
At fjerne alergiske reaktioner hurtigt og blidt.

Modul 12. NLP – Overbevisninger, tro og tvivl
Hvordan man effektivt kan komme på nye, mere konstruktive og støttende tankebaner, og dermed skabe positive helbredsmæssige og psykologiske forandringer.

Modul 13. NLP – Selvindsigt og egen natur
Evaluering, og hvordan du bruger uddannelsen her til at finde dine egne missioner og vissioner, og komme videre i dit eget liv på en konstruktiv positiv måde.

Modul 14. NLP – Sorg og kriser, hypnose og trance
Hvordan du med NLP terapi kan bearbejde alment menneskelige følelser som for eksempel sorg, angst, chok, tab, afhængighed og traumer på en blid og virkningsfuld måde. Hvordan hypnose og trance kan bruges raffineret i personlig udvikling.

Modul 15. NLP – Tillæring af nye evner og naturtalenter

En række metoder, øvelser og processer, hvorved man kan tilegne sig evner og færdigheder hos andre personer, ved at udforske deres sindsprocesser.

Modul 16. NLP – Opsamling og dygtiggørelse af os selv
Vi evaluerer, kigger hinanden i kortene og styrker mindre stærke sider. Kursisterne får her under supervision, af medkursister og lærer, lejlighed til at arbejde med klienter, som intet kender til NLP. Derved øves egne færdigheder.

Modul 17. NLP – Ny klientdag
Ligesom i modul 15 arbejder vi med fremmede klienter.

Modul 18. – Evaluering og afslutning
Skriftlig og muntlig evaluering

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os